ČESKÁ LITERATURA / PŘEKLADYpp...od bratra Hanoly
pppp...Další Doporučená Literatura
Literatura od bratra Hanoly
POZNÁMKA: Publikace od bratra Hanoly a jejich electronické kopie můžou býti vyžádané na adrese: mrm@cm-mrm.ca anebo jsendecky@post.sk. Tyto publikace jsou rozesílány bezplatně jako dar od Pána Ježíše Krista.

Otevřený dopis (1997)
Publikace je překladem do českého jazyka a je též k dostání v knižní formě.
Další Doporučená Literatura
Autor Titul Zdroj Webová
Adresa
Watchman Nee Duchovní Člověk (Nee)
-Mnoho dalších...
není známy není známy
T. Austin-Sparks Vynikající a duchovně bohatá literatura byla doposud’ k dostání toliko v anglickém jazyce a je přeložena do některých jiných jazyků včetně maďarského a ruského. Doporučujeme ověřit si, jestli jsou alespoň některé tituly k dostání i v českém (či slovenském) překladě. info@austin-sparks.net www.austin-sparks.net