SLOVENSKÁ LITERATÚRA / PREKLADY

pp...od brata Hanolu
pppp...od iných autorov
pppppp...Ďalšia doporučená literatúra
Literatúra od brata Hanolu
Poznámka: Publikácie od brata Hanolu a ich elektronické kópie môžu byť vyžiadané na adrese: mrm@cm-mrm.ca alebo jsendecky@post.sk. Tieto publikácie sú doručované bezplatne ako dar od Pána Ježiša Krista.

Život zo Smrti (2014)
Táto publikácia je slovenským prekladom, má 150 strán textu a je k dostaniu v knižnej forme.
Tragédia a Sláva Veriacich (2010)
Táto publikácia je slovenským prekladom, má 289 strán textu a je k dostaniu v knižnej forme.
SLOVO ku CIRKVI JEŽIŠA KRISTA (2006)
Táto publikácia je slovenským prekladom, má 304 strán textu a je k dostaniu v knižnej forme.
Pravda o Spáse (2003)
Táto publikácia je slovenským prekladom, má 23 strán textu a je k dostaniu vo forme brožúrky.
Príď Kráľostvo Tvoje (1983)
Táto publikácia je slovenským prekladom, má 162 strán textu a je k dostaniu v knižnej forme.
Úzka Cesta k Večnému Životu (1997)
Toto je slovne upravené svedectvo, má 34 strán textu a je k dostaniu vo forme brožúrky.
Tajomstvo Skutočnosti (1989-1994)
Táto publikácia je slovenským prekladom, má 245 strán textu a je k dostaniu v knižnej forme.
Literatúra od iných autorov
Poznámka: Publikácie od iných autorov a ich elektronické kópie môžu byť vyžiadané na adrese:mrm@cm-mrm.ca alebo jsendecky@post.sk. Tieto publikácie sú doručované bezplatne ako dar od Pána Ježiša Krista.

Hriechy mojej mladosti a ako s nimi múdro jednať
Táto publikácia je slovenským prekladom, má 74 strán textu a je k dostaniu vo forme brožúrky.
Generačné povrazy a ich efekt na vás
Táto publikácia je slovenským prekladom, má 40 strán textu a je k dostaniu vo forme brožúrky.
Ďalšia doporučená literatúra
Autor Titul Prameň Webová
Adresa
Watchman Nee Duchovný Človek (Nee)
Uvoľnenie Ducha
+ mnohé iné tituly
neznámy  
T. Austin-Sparks Vynikajúca a duchovne bohatá literatúra bola doposiaľ k dostaniu iba v anglickom jazyku  a je preložená do niektorých iných jazykov včítane maďarského a ruského. Doporučujeme overiť si, či sú aspoň niektoré tituly k dostaniu aj v slovenskom (či českom) preklade. info@austin-sparks.net www.austin-sparks.net