Modlitba Otvoreného Srdca

Modlitba Otvoreného Srdca

Možno ste si už prečítali niektoré z kníh uvedených na našom webe alebo si ich môžete prečítať neskôr. Ak ste už niektoré knihy prečítali a niektoré časti niektorých kníh vám „prirástli k srdcu“, Pán si želá počuť od čitateľov, ktorí boli dotknutí aspoň niektorými časťami tejto knihy, ktorí vidia svoje nedostatky pred Svojím Stvoriteľom a Spasiteľom a ktorí chcú v pravde začať hľadať Jeho pomoc a zmenu v ich živote, alebo v kurze ich života. Každý čitateľ Mu môže predniesť svoju vlastnú modlitbu zo svojho vlastného srdca, alebo, ak si tak vyberie, môže Mu nahlas čítať „Modlitbu Otvo­re­ného Srdca“, ako je ona dolu naznačená a vy­chá­dza z môjho srdca a ak čitateľovo srdce s ňou súhlasí. Pán v kaž­dom prípade vypočuje takú dušu a uváži jej modlitbu, ako vyzna­nie, alebo pokánie, alebo súhlas jej slobod­nej vôle voči Svojej Vôli. Pán definitívne zodpovie každú takú modlitbu a dá tej duši všetkú potrebnú Milosť, Jeho Odpustenie a Silu (Schop­nosť) uviesť tú modlitbu do reálneho života každého ta­kého individu­ál­ne­ho veriaceho. Toto je prísľub Pána pre každé­ho veriaceho, ktorí dôstojne, ale aj seriózne predloží túto modlit­bu pred Pána zo svojho otvo­re­ného srdca. Každému takému srd­cu a každej takej duši Pán prisľubuje, že On bude s ňou, a bude jej ochranou pred všetkým prichádzajúcim zlom odteraz, až do konca a až do nového začiatku opísaných v tejto knihe.

Kliknite alebo potlačte gombík “TEXT” na zobrazenie stránok na čítanie alebo tlačenie:

Kliknite alebo potlačte gombík “WEBSTRÁNKA” na zobrazenie webovej stránky meniteľnej veľkosti (podľa rozmerov aparátu na čítanie):

Kliknite alebo potlačte gombík “MOBI” alebo “EPUB” na zobrazenie textu pre electronickú čítačku: