Slide Kráľovstvo je pri dverách... CIRKEV ZLYHALA BOHA pretože je MŔTVA. Niet ŽIVOTA v jej VODCOCH – pastoroch, kazateľoch, ako aj ostatných. Oni dávajú svojim kongregáciám MŔTVE in- formácie z BIBLIE. Oni nevedia, že Vykúpenie NIE JE Spása! Všetky detaily ohľadne týchto faktov sa nachádzajú v literatúre danej dolu.
Kliknite alebo potlačte dolné obrázky a tým otvorili vybranú literatúru (aj stručný popis jej obsahu)…
Modlitba Otvoreného Srdca

Modlitba Otvoreného Srdca

Možno ste si už prečítali niektoré z kníh uvedených na našom webe alebo si ich môžete prečítať neskôr. Ak ste...

Správa Ľuďom

Správa Ľuďom

Táto Správa zahrňuje všetkých Veriacich (Kresťanov a Mesiánskych Židov) aj všetkých Neveriacich (Pohanov a ostatných mimo Mesiánskych Židov) Veriaci stoja zoči-voči faktom...

Zrnka Mudrosti

Zrnka Mudrosti

Nikto sa nerodí múdry, schránka v mozgu s nadpisom „múdrosť“ je prázdna. Závisí na každom z nás, ako ju plníme, kedy a či vôbec....

Život zo Smrti

Život zo Smrti

Táto kniha je prekladom z anglického originálu. Má 9 Kapitol a opisuje dôležité duchovné fakty náš­ho kresťanského života. Opisuje nášho Nepriateľa č.1,...

Tragédia a Sláva Veriacich

Tragédia a Sláva Veriacich

Kniha má 8 Kapitol, ktoré všetky opisujú aj vysveľujú dôležité duchovné fakty nášho kresťanského života od vykúpenia človeka včítane krstu...

Slovo ku Cirkvi Ježiša Krista

Slovo ku Cirkvi Ježiša Krista

Kniha je prekladom z anglického jazyka a má 5 Kapitol. Kap.1 obsahuje Otvorenie srdca: srdce-naša spása, prirodzené srdce a myseľ, nové srdce a myseľ,...

Pravda O Spáse

Pravda O Spáse

Táto stručná brožúrka opisuje hlavné body a etapy našej spásy, napr. A) Vykúpenie so všetkým, čo k tomu patrí, B) Spása so...

Otevřený Dopis

Otevřený Dopis

Táto knižka je českým prekladom anglického originálu. Keďže brat Hanola nemal času ani možností ju prekladať do slovenčiny, preložil ju...

Úzka Cesta do Života Večného

Úzka Cesta do Života Večného

Toto je svedectvo napísané pastorom Erlo Štegenom z Južnej Afriky, ktoré k nám prišlo počas služby brata Hanolu na Slovensku a Duch...

Tajomstvo Skutočnosti

Tajomstvo Skutočnosti

Táto kniha je prekladom z anglických nahrávok brata Hanolu nahraných od jan. 1989 do júna 1993. Má desať Častí, kde sa...

Priď Kráľovstvo Tvoje

Priď Kráľovstvo Tvoje

Toto bola prvá kniha brata Hanolu a existuje len v slovenčine.  Jej obsah je nasledovný: Človek a Spá­sa (kde sú len základné...

Zaregistrujte sa do nášho zoznamu adries

Montreal Remnant Ministries 379 Wickham Ave. St.Lambert (Quebec) Canada J4R 2B5
Faxom: (450) 465-3529
Faxom: (450) 466-4151