Úzka Cesta do Života Večného

Úzka Cesta do Života Večného

Toto je svedectvo napísané pastorom Erlo Štegenom z Južnej Afriky, ktoré k nám prišlo počas služby brata Hanolu na Slovensku a Duch nás okamžite viedol, aby sme ju rozmnožili a poslali do celého sve­ta, kde máme adresy. Ono opisuje bolestnú cestu mladej dievčiny Lydii Dubé z Kwa Sizabantu, ktorú ona opisuje ležiac chorá na posteli. To svedectvo ukazuje cestu veriaceho ku Osobe Krista na „úzkej ceste“, ktorá vedie do života večného (Mt. 7:14). Keď dosiahla Krista, ona bola mŕtva na svojej posteli. Po určitom čase ju Kristus poslal zpäť k jej rodičom, ktorí boli nad jej smrťou veľmi zarmú­tení. Ako sa od Krista vracala zpäť, začala ožívať až sa kompletne prebrala k životu. Ona aj dnes stá­le žije a pozývala brata Hanolu, aby ju prišiel navštíviť, čo je v dnešnom čase ťažké podnikať, ale oni aspoň spolu komunikujú cez emaily.

Kliknite alebo potlačte gombík “TEXT” na zobrazenie stránok na čítanie alebo tlačenie:

Kliknite alebo potlačte gombík “WEBSTRÁNKA” na zobrazenie webovej stránky meniteľnej veľkosti (podľa rozmerov aparátu na čítanie):

Kliknite alebo potlačte gombík “MOBI” alebo “EPUB” na zobrazenie textu pre electronickú čítačku: