Tajomstvo Skutočnosti

Tajomstvo Skutočnosti

Táto kniha je prekladom z anglických nahrávok brata Hanolu nahraných od jan. 1989 do júna 1993. Má desať Častí, kde sa pojednáva hlavne o nasledovnom: Základné tajomstvá, Kráľovstvo Nebeské, Mŕtvi a Živí (veriaci), Mojžiš a My (porovnávanie), Viera a Vôľa (ich funkcie a komunikácia), Starý človek a premáhanie („starý človek“ sa myslí „naturálny človek“ – neduchovný, ktorý musí byť vy­menený za nového – duchovného), Zdokonaľovanie Svätých (duchovné zdokonaľovanie). Nové Za­čiatky (v našom starom naturálnom živote), Božie Súdy (ich vysvetlenie, aby sa kladne chápali a nie negatívne, lebo Boh nám vo Svojej Milosti nimi pomáha), a Buďte Dokonalí (cesta k dokonalosti).

Kliknite alebo potlačte gombík “TEXT” na zobrazenie stránok na čítanie alebo tlačenie:

Kliknite alebo potlačte gombík “WEBSTRÁNKA” na zobrazenie webovej stránky meniteľnej veľkosti (podľa rozmerov aparátu na čítanie):

Kliknite alebo potlačte gombík “MOBI” alebo “EPUB” na zobrazenie textu pre electronickú čítačku: