Priď Kráľovstvo Tvoje

Priď Kráľovstvo Tvoje

Toto bola prvá kniha brata Hanolu a existuje len v slovenčine.  Jej obsah je nasledovný: Človek a Spá­sa (kde sú len základné faktory spásy), Cirkev Kristova ( kde sa vysvetľuje, že nie každá cirkevná organizácia je Kristova, lebo mnohé sú „vybudované“ človekom a nie Kristom), Svetová Vojna (kde vojna započala a prečo a odkiaľ sa berú ostatné vojny), Premožiteľ – Mladucha (opis Mladuchy Kris­ta, ako povstala, kde v Písme sa dá nájsť, ako sa pripravuje, atď.), Zbrane a Taktika (tu sa opisujú du­chovné zbrane, aké existujú, akú máme duchovnú taktiku, ako so zbraňami narábať), Koniec Sveta (to platí na terajšie dni, tiež je tu odstavec „Slovo o Slovensku“), Kráľovstvo Nebeské (opisuje sa čo to je, ako to bude pokračovať a čo my tam budeme robiť).

Kliknite alebo potlačte gombík “TEXT” na zobrazenie stránok na čítanie alebo tlačenie:

Kliknite alebo potlačte gombík “WEBSTRÁNKA” na zobrazenie webovej stránky meniteľnej veľkosti (podľa rozmerov aparátu na čítanie):

Kliknite alebo potlačte gombík “MOBI” alebo “EPUB” na zobrazenie textu pre electronickú čítačku: