Otevřený Dopis

Otevřený Dopis

Táto knižka je českým prekladom anglického originálu. Keďže brat Hanola nemal času ani možností ju prekladať do slovenčiny, preložil ju brat Martykán z Brna. Má sedem Kapitol: Predslov, Narodenie (kde opisujem moju mladosť), Dospievanie, Transformácia, Cirkev, Vodcovstvo (Cirkvi) a Uzáver (tiež čo sa týka Cirkvi). Dôležité duchovné fakty opisujú život veriaceho od jeho zrodu, cez jeho vý­voj a rast až po jeho členstvo v Cirkvi, včítane jeho transformácie z duševného na duchovného veria­ceho, čo je snáď tá najdôležitejšia aj najťažšia časť v živote každého veriaceho.

Kliknite alebo potlačte gombík “TEXT” na zobrazenie stránok na čítanie alebo tlačenie:

Kliknite alebo potlačte gombík “WEBSTRÁNKA” na zobrazenie webovej stránky meniteľnej veľkosti (podľa rozmerov aparátu na čítanie):

Kliknite alebo potlačte gombík “MOBI” alebo “EPUB” na zobrazenie textu pre electronickú čítačku: