Pravda O Spáse

Táto stručná brožúrka opisuje hlavné body a etapy našej spásy, napr. A) Vykúpenie so všetkým, čo k tomu patrí, B) Spása so všetkými faktami, ktoré k tomu patria. Ďalej sú to „Dôsledky a Skúsenosti“ veriacich, ktorí prechádzajú cez tieto dve etapy a „Uzáver“. Uprostred brožúrky sú tiež obrázky člo­ve­ka „v priereze“ ukazujúce telo, dušu a ducha. Nasledujú vysvetlivky aj ku niektorým výrazom z Písma a napokon Dodatok s poznámkami ku „premáhaniu“, bez ktorého spása vlastne neexistuje.

Kliknite alebo potlačte gombík “TEXT” na zobrazenie stránok na čítanie alebo tlačenie:

Kliknite alebo potlačte gombík “WEBSTRÁNKA” na zobrazenie webovej stránky meniteľnej veľkosti (podľa rozmerov aparátu na čítanie):

Kliknite alebo potlačte gombík “MOBI” alebo “EPUB” na zobrazenie textu pre electronickú čítačku: