Slovo ku Cirkvi Ježiša Krista

Slovo ku Cirkvi Ježiša Krista

Kniha je prekladom z anglického jazyka a má 5 Kapitol. Kap.1 obsahuje Otvorenie srdca: srdce-naša spása, prirodzené srdce a myseľ, nové srdce a myseľ, služba darov Ducha, atď. Kap.2 obsahuje Voj­nu o náš život: naša stará a nová vôľa, cesta ku víťazstvu, skutočný zmysel Kríža, skutočná hĺbka pod­vodu – vnútorné rozdelenia v cirkvi, vojna v cirkvi, slúžite Bohu alebo Satanovi? Kap.3 obsahuje „Niektoré fakty života (od A do Z), Kap.4 je „Nové Stvorenie“, kde sa tiež vysvetľuje, prečo Cirkev kom­­pletne zlyhala vo svojej dôležitej úlohe priviesť znovuzrodených veriacich do ich duchovnej do­spelosti; a Kap.5 je „Uzáver“, kde sa opisujú ďalšie dôležité fakty osudu veriacich.

Kliknite alebo potlačte gombík “TEXT” na zobrazenie stránok na čítanie alebo tlačenie:

Kliknite alebo potlačte gombík “WEBSTRÁNKA” na zobrazenie webovej stránky meniteľnej veľkosti (podľa rozmerov aparátu na čítanie):

Kliknite alebo potlačte gombík “MOBI” alebo “EPUB” na zobrazenie textu pre electronickú čítačku: