Tragédia a Sláva Veriacich

Tragédia a Sláva Veriacich

Kniha má 8 Kapitol, ktoré všetky opisujú aj vysveľujú dôležité duchovné fakty nášho kresťanského života od vykúpenia človeka včítane krstu vodou, cez spásu človeka aj jej celú cestu od duševných až po duchovných veriacich. Zváženie hlbokých duchovných otázok týkajúcich sa Otca Nebeského, člo­veka, ktorého stvoril, prečo stvoril Lucifera aj temnotu aj zlo, čo On očakáva od človeka, atď. Tragé­dia a Sláva veriacich v Kap. 7 opisuje fakty o ktorých veľmi málo kresťanov vôbec niečo vie. Kni­ha končí Kap. 8 „Ako bolo za dní Noeho“, kde sa opisuje Koniec a Nový Začiatok sveta. Koniec knihy obsahuje „Náčrtok časovej čiary“ a jednotlivé body sú opísané a vysvetlené v Dodatku na str.254.

Kliknite alebo potlačte gombík “TEXT” na zobrazenie stránok na čítanie alebo tlačenie:

Kliknite alebo potlačte gombík “WEBSTRÁNKA” na zobrazenie webovej stránky meniteľnej veľkosti (podľa rozmerov aparátu na čítanie):

Kliknite alebo potlačte gombík “MOBI” alebo “EPUB” na zobrazenie textu pre electronickú čítačku: