Základné Duchovné Fakty Pozemské A Nebeské – 2015

Základné Duchovné Fakty Pozemské A Nebeské – 2015

Táto brožúra obsahuje Úvod k našim mimoriadnym Spoločenstvám, ktoré pokračujú až do r. 2019. V každej brožúre je 12 rozdielnych Častí opisujúcich detaily rôznych duchovných faktov týkajúcich sa tém, ako napr.: Kristus a človek; Satan a človek; Vykúpenie a jeho následky; Duchovné fakty Vykú­penia; Účel Vykúpenia; Počiatok Spásy s duchovným zrakom; Pokračovanie Spásy s očistením srdca; Naše rozhodovanie pre Spásu; Život, Smrť a Spása; Niektoré fakty a detaily duchovnej práce; Aspekty Milosti: Pravda, Svetlo, Viera a Život, etc.

Kliknite alebo potlačte gombík “TEXT” na zobrazenie stránok na čítanie alebo tlačenie:

Kliknite alebo potlačte gombík “WEBSTRÁNKA” na zobrazenie webovej stránky meniteľnej veľkosti (podľa rozmerov aparátu na čítanie):

Kliknite alebo potlačte gombík “MOBI” alebo “EPUB” na zobrazenie textu pre electronickú čítačku: