Základné Duchovné Fakty Pozemské A Nebeské – 2017

Základné Duchovné Fakty Pozemské A Nebeské – 2017

12 Častí tejto brožúry obsahujú duchovné fakty týkajúce sa nasledovných tém: Začiatok nášho Kres­ťanstva; Pokračovanie nášho Kresťanstva; Kríž a jeho ovocie; Oheň a jeho súdy; Čo je človek?; Po­znávanie samého seba; Živí a mŕtvi Kresťania; Trpezlivosť, moc, oko a ucho; Naša vojna; Naša orga­nická jednota; Naše pomazanie a služba; Naša tvorba a skutky; Náš prirodzený a duchovný život; Návrat Ježiša Krista, etc,

Kliknite alebo potlačte gombík “TEXT” na zobrazenie stránok na čítanie alebo tlačenie:

Kliknite alebo potlačte gombík “WEBSTRÁNKA” na zobrazenie webovej stránky meniteľnej veľkosti (podľa rozmerov aparátu na čítanie):

Kliknite alebo potlačte gombík “MOBI” alebo “EPUB” na zobrazenie textu pre electronickú čítačku: